Nhatban.net
Welcome!    Register now    Login flagflag
Menu chính
Tư liệu - Tiện ích
Đăng nhập
Username:

Password:Lost Password?

Register now!
Calendar
Thanks to[ja]スポンサー惁E
TOP  >  Trợ giúp - Hướng dẫn  >  Trang nhatban.net  >  Cách chèn hình gửi kèm trong diễn đàn vào bài viết
Chèn code sau vào bài viết:

[attach#xyz]

Trong đó phần chữ đỏ là ID của hình gửi kèm.

Xem thêm: post_id=7952
Tell a friend
Votes:285 Average:4.11
Prev
Cách chèn hình từ 'Hình ảnh Nhật Bản' vào bài viết
top of the category
Trang nhatban.net


Copyright © 2005-2011 Nhatban.net. All Rights Reserved. Supported by SCS (Việt Nam) : Designed By Theme4u.Net