Nhatban.net
Welcome!    Register now    Login flagflag
Menu chính
Tư liệu - Tiện ích
Đăng nhập
Username:

Password:Lost Password?

Register now!
Calendar
Thanks to[ja]スポンサー惁E
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)

Họ tên và cách đặt tên của người Nhật?
Requested by Haily and Answered by Lupang on 21.10.2006 (9636 reads)
Tên người Nhật thường có 2 phần: phần "Họ" và phần "Tên" mà không có tên đệm. Phần "Họ" và phần "Tên" thường được hình thành từ 2 chữ Hán và đọc theo âm Nhật.

Người Nhật thường gọi nhau theo họ, các họ được dùng nhiều là Tanaka, Kato, Suzuki, Saito, Inoue...

Phần tên của con trai có rất nhiều, nhiều từ Hán rất khó đọc nên khi điểm danh các thầy giáo thường cũng chỉ đọc được 80% tên của học sinh nam.

Tên của con gái thường dễ đọc và hay kết thúc bằng chữ "ko", chữ "mi" hoặc chữ "ka" ví dụ như Tomoko, Yukiko, Yumi, Masami, Yuka, Yasuka ...


Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung các lời bình tại web site này.

Copyright © 2005-2011 Nhatban.net. All Rights Reserved. Supported by SCS (Việt Nam) : Designed By Theme4u.Net