Nhatban.net
Welcome!    Register now    Login flagflag
Menu chính
Tư liệu - Tiện ích
Đăng nhập
Username:

Password:Lost Password?

Register now!
Calendar
Thanks to

Hỏi về từ điển Nhật - Nhật

You cannot open a new topic into this forum |Guests cannot post into this forum |

 yurivu Hỏi về từ điển Nhật - Nhật (2007/7/22 4:37 )

Just popping in
Posts: 18
日本語-日本語辞書のヴェッブサイトを知っている方がいらっしゃいますか。教えて
くださいませんか。どうもありがとうございます!

* Tên chủ đề được thay đổi bởi admin: "???????????" --> "Hỏi về từ điển Nhật - Nhật"
File gửi kèm(0) Votes:0 Average:0.00
 Guests Re: ??????????? (2007/7/22 5:14 )

Posts: 0
Quote:
yurivu wrote:
日本語-日本語辞書のヴェッブサイトを知っている方がいらっしゃいますか。教えて
くださいませんか。どうもありがとうございます!

Bạn vào trang này thử xem: http://dictionary.goo.ne.jp/ (trang tiếng Nhật). Trang này có đủ cả Nhật-Nhật, Nhật-Anh, Anh-Nhật.

Góp ý với yurivu một chút: Lần sau bạn viết bài thì làm ơn viết tiêu đề rõ ràng và đàng hoàng hơn. Tiêu đề kiểu "???????????" toàn dấu hỏi như của bạn rõ ràng là không được thiện cảm cho lắm.
読む人の気持ちも考えてね!!!お願いします。

Thân!
File gửi kèm(0) Votes:2 Average:10.00
 Acmagiro Re: ??????????? (2007/7/22 7:15 )

Home away from home
Posts: 156
http://dic.yahoo.co.jp/

これなるものが宣しゅうござるな。

--
Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh PhậtBất lập văn tự
Giáo ngoại biệt truyền
Trực chỉ nhân tâm
Kiến tánh thành Phật

File gửi kèm(0) Votes:1 Average:10.00

  Advanced search


Thanks to
Thanks to
Việc cần người
Thảo luận mới

Copyright © 2005-2011 Nhatban.net. All Rights Reserved. Supported by SCS (Việt Nam) : Designed By Theme4u.Net