Nhatban.net
Welcome!    Register now    Login flagflag
Menu chính
Tư liệu - Tiện ích
Đăng nhập
Username:

Password:Lost Password?

Register now!
Calendar
Thanks to

Muốn đi Nhật làm việc

You cannot open a new topic into this forum |Guests cannot post into this forum |

 tiendaovn2003 Muốn đi Nhật làm việc (2010/12/27 20:04 )

Just popping in
Posts: 10
Mình đã đi Nhật làm việc với tư cách kỹ thuật viên từ 11/2007 đến 03/2010 ngành thiết kế bo mạch điện tử. Mình đã tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật ngành điện - điện tử 11/2006, đã có 3 Kyuu tiếng Nhật. Hiện giờ mình đang ở Việt Nam, có bạn nào giúp mình tìm cách đi Nhật được không? mình cũng có người quen ở Nhật. có quen giàm đốc là người Nhật, nhưng chỉ là cty nhỏ thôi và bây giờ có 2 kỹ sư VN đang làm việc, không biết có thể bảo lãnh mình qua bên đó làm việc được không? Nếu được thì cty bên Nhật cần phải chuẩn bị hồ sơ gì, làm mình cần chuẩn bị hồ sơ gì?
Cám ơn nhiều.
File gửi kèm(0) Votes:0 Average:0.00

  Advanced search


Thanks to
Thanks to
Việc cần người
Thảo luận mới

Copyright © 2005-2011 Nhatban.net. All Rights Reserved. Supported by SCS (Việt Nam) : Designed By Theme4u.Net