Nhatban.net
Welcome!    Register now    Login flagflag
Menu chính
Tư liệu - Tiện ích
Đăng nhập
Username:

Password:Lost Password?

Register now!
Calendar
Thanks to

Re: cách chữa lỗi font tiếng Việt trong file powerpoint

List posts in the topic

 duythanh_n Re: cách chữa lỗi font tiếng Việt trong file powerpoint

Home away from home
Posts: 495
Tốt nhất là bạn vào slide master, nhấn phím Ctrl + A sau đó click vào font bar (nằm phía trên) chọn font Arial. Sau đó đóng silde master lại và type chữ bình thường trên slide. Trước khi mình hướng dẫn bạn mình đã làm thử và kiểm chứng rồi. Bạn có làm đúng thế chưa? Thử lại lần nữa xem nhé.

--
Liverpool Always In My Heart

File gửi kèm(0) Votes:2 Average:10.00

Posts tree

  Advanced search


Thanks to
Thanks to
Việc cần người
Thảo luận mới

Copyright © 2005-2011 Nhatban.net. All Rights Reserved. Supported by SCS (Việt Nam) : Designed By Theme4u.Net