Nhatban.net
Welcome!    Register now    Login flagflag
Menu chính
Tư liệu - Tiện ích
Đăng nhập
Username:

Password:Lost Password?

Register now!
Calendar
Thanks to

Xin mẫu CV và mẫu đơn xin việc bằng tiếng nhật

List posts in the topic

 cudo Xin mẫu CV và mẫu đơn xin việc bằng tiếng nhật

Just popping in
Posts: 3
Thưa các anh các chị cùng cô bác họ hàng gần xa, ai có mẫu cv và mẫu đơn xin việc bằng tiếng nhật thì làm ơn gửi giúp cho tôi với. xin gửi vào mail:cudo20032000@yahoo.com xin thay mặt thân chủ cảm ơn rất nhiều :hammer:
File gửi kèm(0) Votes:43 Average:9.77

Posts tree

  Advanced search


Thanks to
Thanks to
Việc cần người
Thảo luận mới

Copyright © 2005-2011 Nhatban.net. All Rights Reserved. Supported by SCS (Việt Nam) : Designed By Theme4u.Net